Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Filozófia OKTV

2008.08.27

2.2.3. Filozófia

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyre való felkészülésnél irányadóak a filozófia tantárgy részletes érettségi követelményeiben foglaltak, a felkészüléshez ajánlott szerzők és művek bibliográfiája szintén megtalálható az érettségi követelményekben. A jelentkezési határidő – más versenyektől eltérően – 2009. január 23. (péntek).

A verseny anyaga

Első forduló

         Írásbeli (időtartam 120 perc, elérhető pontszám 50 pont).

         Feladatlap megoldása, amely a filozófia alapvető ismereteit tartalmazza. A következő témakörök fordulhatnak elő:

         a filozófia alapvető fogalmai;

         kiemelkedő filozófusok meghatározó gondolatai;

         a filozófiatörténet korszakai;

         jellemző filozófiai problémák.

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a középszintű érettségi követelmények. A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.

Második forduló

         Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 100 pont).

         A feladat a helyszínen megadott négy különböző filozófiai probléma közül egy választott téma elemzése zárthelyi dolgozatban. A versenyzőknek filozofálási készségükről és filozófiatörténeti alapismereteikről kell számot adni. A dolgozat elbírálásakor a tématartást, a filozófiai probléma lényegének megragadását, a filozófiatörténeti tudás és más diszciplínák tényeinek mozgósítását, az érvelés és a probléma megközelítésének egyediségét, a saját álláspont érvényre juttatását, valamint a szöveg arányosságát, nyelvi pontosságát értékeli a versenybizottság.

         Irányadóak az emelt szintű érettségi követelmények.

A feladat megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Harmadik forduló (döntő)

         Szóbeli (elérhető pontszám 100 pont).

         Az emelt szintű érettségi követelményekben található, és a bizottság által a második fordulót követően meghatározott 4 filozófiai probléma közül a versenyző a kihúzott témához kapcsolódóan kapja meg a feladatot (felkészülési idő: 20 perc).

A verseny szervezése

Az első forduló időpontja: 2009. február 20. (péntek), 14 óra

         A fordulót az iskolák bonyolítják le.

         A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.

         A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

         A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2009. március 6-áig (péntek) értesíti az iskolákat az eredményekről.

A második forduló időpontja: 2009. március 16. (hétfő), 10 óra.

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyről az ADAFOR programon keresztül értesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló előtt.

         A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az Oktatási Hivatal  az iskolai ADAFOR programon keresztül 2009. március 27-éig (péntek) értesíti az érintett iskolákat az eredményekről, valamint a bizottság által meghatározott 4 témáról, amely a döntőbe jutott versenyzők felkészüléséhez szükséges.

         A versenybizottság az első és a második fordulós dolgozatok pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2009. április 17. (péntek), 10 óra.

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.

A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntőben szerzett pontszám határozza meg a helyezést.