Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Múlt időnk

A történelemtanítás az Apáczaiban

– emlékezés és helyzetelemzés dióhéjban

 

Iskolánkban – függetlenül attól, hány és milyen nevű tagozat, fakultáció működött az évtizedek során – a kezdetektől kiemelt érdeklődés és elmélyült szakmai munka jellemzi e tantárgyat. A gimnáziummá válás éve óta szinte minden esztendőben volt érdeklődés a Történelem OKTV, a Fővárosi Horváth Mihály Verseny, a Savaria Országos Történelem Verseny, illetve kisebb – nagyobb pályázatok, versenyek iránt. Olyan neves történészegyéniségek kerültek ki az Apáczai iskolapadjából, mint Benda Gyula, Horn Ildikó, Draskóczy István, Ágoston Gábor vagy Karsai László; a fiatalabb generációt sokak mellett Tóth Eszter Zsófia és Szűcs Zoltán Gábor szociológusok, Orbán Balázs elemző politológus, Hoffmann István és Vadas András egyetemi tanársegédek képviselik. A mindenkori munkaközösség nemcsak a tanárjelöltek fogadásának, képzésének aktív szereplőjévé vált, hanem középiskolai tankönyvek, szakmódszertani órák formájában is kivette–kiveszi részét a tanárképzésből. Dr. Gyapay Gábor csak pár évig volt az Apáczai munkaközösségének tagja, a Ritoók Zsigmonddal írt elsős tankönyvét viszont a gabor_istvanne.jpglegtöbb helyen még az 1990-es években is használták. Gábor Istvánné a hazai történelemtanítás meghatározó alakja volt, vezetőtanárként, szakmódszertanosként generációkat nevelt a tantárgy szeretetére. 2015-ben szinte minden magyarországi diák Száray Miklós vagy Borhegyi Péter tanár urak tankönyveiből, segédanyagaiból tanul.  Szakcsoportunk, nevelési céljaink meghatározó eleme, hogy valamennyi történelemtanárunk volt apáczais diák vagy tanárjelölt (esetleg mindkettő).

A Munkaközösség egyre javuló, ugyanakkor még korántsem ideális körülmények között dolgozik. 4. emeleti, nemrég felújított Szertárunk szakkönyvekben, s kolléganőnk, Márkus Anikó tanárnő révén videófilmekben bővelkedik, ugyanakkor évről-évre nagyobb gond térképállományunk fenntartása, óvása. Sajnos, a legtöbb iskolával ellentétben saját szaktanteremmel egyelőre még nem rendelkezünk.

A történelem tantárgyat valamennyi osztályban tanítjuk (legalább heti 2 órában), szakcsoportunk tagjai örömmel vesznek részt az osztályfőnöki feladatok ellátásában is, ha módjuk nyílik rá. Fontos feladatunknak tartjuk – a magyar szakcsoporttal együttműködve – iskolai ünnepségeink, megemlékezéseink méltó és színvonalas megrendezését is. Az iskolai élet meghatározó, valódi élményt nyújtó színfoltja volt éveken keresztül a Színjátszókör, Forró István tanár úr szakmai irányításával. A ma már egyetemista korosztály jó néhány tagjának bizonyára emlékezetesek maradnak Borhegyi Péter tanár úr jelenkortörténeti, illetve Nyírő Tamás könyvtártechnikus, volt apáczais hadtörténeti szakkörei.     

A B osztályokban a humán (régebbi társadalomtudományi) tagozatokon emelt óraszámban dolgozunk: 9-10. osztályban heti 3, 11-12. osztályban heti 5 órában igyekszünk diákjainkkal megszerettetni és elsajátíttatni a forrásközpontú történelemszemléletet, a naprakész tudás fontosságát, a Magyar Szakcsoporttal együttműködve. A belépő tagozatok színvonalát jelen pillanatig az is biztosította, hogy írásbeli–szóbeli, utóbb szóbeli felvételi vizsgán, beszélgetésen vettek részt a tanulók. A hatévfolyamos osztályokban heti 3 órás fakultációk segítik az érdeklődő fiatalok ismereteinek elmélyítését 11-12. osztályban.

lovritye.jpgA 2008/2009. tanévtől – Dr. Lovrity Endre vezetőtanár kollégánk, országos tekintélyű szakember ősszel bekövetkezett, mindannyiunk számára fájdalmas halálával – hat főállású vezetőtanár (3 magyar, 3 történelem), egy nyugdíjas vezetőtanár, egy óraadó és egy főállású tanár tanított történelmet és társadalomismeretet. A történelemórák kedves terhe jelenleg hat kolléga vállain oszlik el más-más arányban.

Iskolánkban hagyományosan a Történelem Szakcsoport látta a társadalomismeret, filozófia, etika stb. tantárgyak oktatását, amelyeket egész osztályokban, kezdetben heti két, majd heti 1 órában végeztünk, döntően az utolsó éves osztályokban. A 2009/10. tanév döntő három döntő változást hozott e tantárgycsoport tanításával kapcsolatban a TÁMOP program alapján: 1.) ebben a tanévben kipróbáltuk a 12. évfolyamon a tömbösített ("epochális") oktatást (kéthetente két egymást követő napon 3+2 tanítási óra volt); 2.) a 7. évfolyamon a (kronologikus) történelem helyett bevezettük a társadalomismeretet, átdolgozva tanterveinket, tanmeneteinket; 3.) a 12. évfolyamon egységesen társadalomismeretet kezdtünk el tanítani.

Az Apáczai története nem nélkülözte itt sem a nagy tanáregyéniségeket, kiemelkedő eredményeket. A teljesség igénye nélkül feltétlenül kiemelendő Szász Katalin és Kapornaky Sándor óraadó pedagógusok, filozófiát is végzett magyar szakos vezetőtanáraink közül pedig Berhidai János, Szőnyi József és Dr. Nagy Sz. Péter. A „filozófia”, utóbb „bevezetés a filozófiába” nevet viselő tantárgy meghatározó alakja volt Dr. Lovrity Endre, aki történelem szakos vezetőtanárként több évtizeden keresztül tanította e tárgyat. Doktori disszertációját is filozófiából: Denis Diderot munkásságából írta, tanítványai sikerrel szerepeltek az OKTV-ken.

Az etika tárgyat korábban 7. osztályokban is, a legutóbbi években a végzősöknek (elsősorban a latin nyelvet is tanulóknak) tartottuk. A tantárgy oktatói Szőke Ágnes latin–ógörög szakos vezetőtanár, illetve szakcsoportunkból Bánki István voltak. A kerettanterv értelmében felmenő rendszerben Tóth László és Jakab Péter viszi tovább az erkölcstant, etikát.

A jogi ismeretek tantárgy anyagának kidolgozása és tanítása Márkus Sándorné tanárnő és Lovrity Endre tanár úr munkáját dicséri. Az alapvető emberi jogok, ismeretek és a hatályos magyar alkotmány főbb pontjainak vitaközpontú megközelítése nem pusztán a történelem tantárgy kiegészítése, hanem a felelősségteljes, felnőtt állampolgári magatartás kialakítása szempontjából is jelentős.

A társadalomismeret alapvető társadalomtörténeti, szociológiai, pszichológiai jelenségek, kulcsfogalmak átadására egyaránt alkalmas. Az érettségi tantárgyként továbbra is funkcionáló tantárgyat pár éve még 7. és 12. évfolyamon is egységesen tanítottuk a TÁMOP program keretein belül, bontás nélkül, heti 2, illetve 1 órában. A tantárgy azóta beépült a 12.osztályos kerettantervbe történelemből, de végzőseink között továbbra is népszerű. Az eddigi legjobb érettségi eredményt eredményt Sallak Gergő 12. D-s tanuló érte el, aki 90% feletti emelt szintű vizsgát tett 2009 tavaszán. 

A filozófia tantárgy – amelyben talán leginkább megérezhető az óraszám csökkenése – alapvető filozófiatörténeti, illetve tematikus egységek szemléltetésével, forrásszövegek bevonásával készteti közös gondolkodásra, vitára a tanulókat, a kétszintű érettségi bevezetése óta új tankönyvvel és tematikával. Diákjaink kedvvel és eredményesen szerepelnek a tárgy immár háromfordulós OKTV-jén: négy tanulónk a legjobb 15, három a legjobb 30 között végzett (a helyezésekről részletesebben az Eredményeink link alatt tájékozódhat). Legkiemelkedőbb eredményünk Légrády Bonifác (12. C) I. helyezése, illetve Papp Márk (11. C) nemzetközi diákolimpiai 9. helyezése (felkészítő tanáraik Jakab Péter, illetve Borhegyi Péter voltak). A filozófiát leghosszabb időn át dr. Lovrity Endre tanította, majd Borhegyi Péter, 2007-2010 között Jakab Péter tanár urak tartották. Bár filozófiát egyelőre (2010/11-től) csak szakkör, konzultáció formájában tanítunk, reméljük, hogy a IV. emeleten elhelyezett tantárgytörténeti tabló hűségesen tükrözi, mennyire nagy érdeklődésre tart számot ez a terület. 2009-ben Peták Flóra 12.B osztályos tanuló 10. helyezése, majd Légrády Bonifác 12.C-s diákunk aranyérme (!) az OKTV-n méltó lezárása volt a tanórai keretek között tartott filozófiának. Több apáczais diákunk (pl. Tverdota Gábor, Vitáris Balázs) végzett filozófia szakon az ELTE-n. Ilkó Krisztina és Czencz Vivien (2009-ben végzett 12.D és A osztályos tanulók) jeles rendű emelt szintű érettségi vizsgát tettek filozófiából. Szabolcsi János tanár úr újabban ismét nagy népszerűségnek örvendő OKTV-felkészítőt szervez az érdeklődőknek, volt diákok, illetve Jakab tanár úr és Betegh Gábor professzor úr (szintén volt apáczais) bevonásával. 2014/15-ben az OKTV-n Varju Dániel 11.B osztályos tanuló III. helyezést ért el.

A magyarországi gyakorlatban a néprajztudományból kinőtt kulturális antropológia kísérleti jelleggel került bevezetésre a 2002/2003. tanévben a végzős A osztályban, tanára Gulyás Anna óraadó volt.

2009/2010-ben hosszú és eredményekben gazdag évek után fejezte be apáczais pályafutását Dr. Wallnerné Zsurka Ágnes francia-történelem szakos vezetőtanár, iskolánk egykori igazgatóhelyettese, illetve Forró István színművész, magyar-történelem szakos vezetőtanár. Bár apáczais évei alatt történelmet már nem tanított, helyettesítés, konzultáció kapcsán örömmel támaszkodhattunk Dr. Marton Jenőné (Panni) magyar-történelem-filozófia szakos kolléganőnkre, aki 2010 nyarán vonult tőlünk nyugalomba. 2014/2015-ben Márkus Anikó kolléganőnk került nyugállományba, aki azonban - legnagyobb örömünkre - az iskolai programok és a szakcsoport életének szerves része maradt.

2014-ben a munkaközösségbe olvadt az addig önállóan működő Földrajz Szakcsoport. Dr. Csiszár Gábor - megannyi földrajz olimpikon és kirándulás mentora - munkaközösség-vezető is volt és ünnepi megemlékezést is szervezett. Szakcsoportunk életének fontos részévé váltak a jubileumok, névnapok, születésnapok megünneplése, remélhetőleg új hagyományt teremtve iskolánk tanáraink közösségében.

asztal.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖRTÉNELEMTANÁRAINK VOLTAK (a kezdetektől 2016-ig):

Bánki István – Berhidai János – Bisztray Gyuláné dr. – Dr. Bódi Ferenc – Borsa Józsefné –  Dr. Borsányi Károly – Coroi Artúr - Deák Sándorné – Dr. Dombi József – Dr. Fabulya Lászlóné – Faludi Szilárdné – Fazekas Mihály – Forró István - Gábor Istvánné - Dr. Gintli Tibor - Gróf Imre – Dr. Gyapay Gábor – Harkay Pál – Dr. Horváth Jánosné – Katus Lászlóné – Kecskeméti Károly – Dr. Keresztes Andor – Kislaki Károly – Koncz Jánosné – Köves Károly – Dr. Lovrity Endre - Makray Ilona – Márkus Sándorné dr. - Dr. Orbán Lászlóné – Orosz Györgyné – Dr. Pais Istvánné – Póczos Tamás - Rozgonyi Miklós – Simon Bálint – Szablyár Ferenc – Szabó Ferencné – Szabó László – Szász Katalin – Tarczi  Anikó  -  Dr. Virágh  Ferenc - Dr. Wallnerné Zsurka Ágnes