Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Szakcsoport publikációi

2008.08.27

BÁNKI István: Trianon — történelemóra. Történelemtanárok Egylete, 2010. http://www.tte.hu (könyv: In: Egyezzünk ki a múlttal. Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Történelemtanárok Egylete, Budapest, 2010

BÁNKI István: Gazdálkodj okosan! – az 1960-as, 70-es évek gazdasága, életformája (Történelemtanárok Egylete, Történelemtanítás a gyakorlatban, 2009) http://tte.hu/_public/orater/09_oravazlat_banki_gazdalkodj.pdf

BÁNKI István: "Tempora mutantur", Avagy merre robog a történelemtanítás szekere? (Történelemtanárok Egylete, 2005) http://www.tte.hu/?page=szemle&id=137

BÁNKI István: Korlátlan lehetőségek? - Multimédia eszközök a történelemtanításban. Történelempedagógiai Füzetek 1. Budapest, 1998.

BÁNKI István: Mit és hogyan? — A történelem oktatásának feltételei és lehetőségei a hatosztályos gimnáziumi képzésben. Történelempedagógiai füzetek 5. Budapest, 1999.

BÁNKI István: Október 6. - "történelmi megemlékezés". Történelempedagógiai Füzetek 8. Budapest, 2001. 7-23.

BÁNKI István: Multimédia-eszközök a történelemtanításban és a tanári háttérmunkában. In: Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2001. május

BÁNKI István: A kora újkor (1490-1711). Tanítási segédanyag a 10. évfolyam számára. In: Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2001. november.

BÁNKI István: Magyarország története a kora újkorban (1490-1711). Tanítási segédanyag a 10. évfolyam számára. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2002. szeptember.

BÁNKI István: A Rákóczi-szabadságharc. Képességfejlesztő munkalapok a kétszintű érettségire. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2002. november.  

BÁNKI István (-MUNKÁCSY László): Petőfi Pest-Budája — Pest-Buda Petőfije. Budapest, 2003, 1998.

BÁNKI István: Feladatlapok Az ókori Görögország című témakörhöz. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2003. január.

BÁNKI István: A második világháború jelentős fordulatai. Képességfejlesztő munkalapok a kétszintű érettségire. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2003. január.

BÁNKI István: A római köztársaság válsága. Képességfejlesztő munkalapok a kétszintű érettségire. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2003. április.

BÁNKI István: Vallás és kultúra az ókori Keleten. Képességfejlesztő munkalapok a kétszintű érettségire. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2003. szeptember.

BÁNKI István: A reformkor társadalmi, gazdasági reformjai, kérdései. Képességfejlesztő munkalapok a kétszintű érettségire. Történelemtanári Kincsestár, Budapest, 2004. január.

 

BORHEGYI Péter: Érettségi Esszék Nagykönyve. Budapest, 2007.

BORHEGYI Péter: Szóbeli Érettségi Nagykönyv - Történelem. Budapest, 2007.

BORHEGYI Péter: Történelem, 9. osztály. Budapest, 2009.

 

CZÉH Zoltán: A GULAG mint gazdasági jelenség. Budapest, 2003.

CZÉH Zoltán: A pókháló csillagkép. [regény] Budapest, 2006.

CZÉH Zoltán ford.: A. N. Saharov, Az orosz történelem új terminológiája. Budapest, 2003.

 

JAKAB Péter: "Medvekölykök". Az Orsini család hatalmi stratégiái a késő középkori Itáliában, in Kádár Zsófia - Mikó Gábor - Péterfi Bence - Vadas András szerk.: Micae medievales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2001. 31-45.

JAKAB Péter: Térhasználat Firenzében: vázlatos esettanulmány egy 1493-ból származó szentségtörési vádhoz. Kút - Gergely Jenő emlékszám, 2010/2. 93-99.

JAKAB Péter: Árpád-házi Szent Erzsébet Alessandro Allori "Madonna Szentekkel" oltárképén, in Falvay Dávid szerk.: Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században. Budapest, 2009. 211-223.  

JAKAB Péter: A "Pazzi-átok". Kísérlet egy 15. századi firenzei összeesküvés társadalomtörténeti aspektusainak megragadására. Korall, 28-29 (2007). 167-196.

 

LOVRITY Endre: Teljes tes(z)ttel történelemből. Budapest, 1999.

LOVRITY Endre: A humanizmus és a reneszánsz. Két fakultációs történelemóra. Módszerver I/2. 13-20.

LOVRITY Endre: Néhány észrevétel az új érettségiről. Módszerver II/3. 13-15.

 

MÁRKUS Sándorné dr.: Múzeumi lehetőségek a gimnáziumi történelemtanításban. Iskola a múzeumban. Budapest, 1998.

 

SZÁRAY Miklós: A kora újkor Magyarországon 1492-1711. Budapest, 1996.

SZÁRAY Miklós: Történelem I. Budapest, 1999. + további kiadások

SZÁRAY Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Budapest, 2001.

SZÁRAY Miklós: Történelem I. (Forrásközpontú történelem) Budapest, 2006.

SZÁRAY Miklós (-SZÁSZ Erzsébet): Történelem II. Budapest, 2000. + további kiadások

SZÁRAY Miklós: Történelem II. (Forrásközpontú történelem) Budapest, 2006. + ...

SZÁRAY Miklós: Történelem III. Budapest, 2000. + további kiadások

SZÁRAY Miklós (-KAPOSI József): Történelem IV. (Forrásközpontú történelem) Budapest, 2006. + ...

SZÁRAY Miklós (-KAPOSI József - SZABÓ Márta): Feladatgyűjtemény az új történelem  írásbeli érettségihez, 11. évfolyam (+Megoldókulcs). Budapest, 2006.

SZÁRAY Miklós (-KAPOSI József): Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez: írásbeli. Budapest, 2004.

SZÁRAY Miklós (-KAPOSI József): Feladatgyűjtemény az új történelem érettségihez: szóbeli. Budapest, 2005.

SZÁRAY Miklós (-KAPOSI József): Érettségi adattár, 9-12. évfolyam. Budapest, 2009.

SZÁRAY Miklós: Próbaérettségi Nagykönyv - Történelem. Budapest, é. n.

SZÁRAY Miklós: Hogyan érettségizzek történelemből? Budapest, 2006.

SZÁRAY Miklós: Az ábrák szerepe a történelemórán. Módszerver I/1. 8-13.

SZÁRAY Miklós: A térképelemzés szerepe tanórán és a kétszintű érettségi feladataiban. Módszerver I/1. 15-26.