Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horváth Mihály Verseny, 10-14 évesek

2010.01.03

"Idők tanúi a múzeumi tárgyak"

Budapesti Horváth Mihály tehetséggondozó történelemverseny 10-14 éves
tanulóknak


a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezésében, az
Aquincumi Múzeum, MNB Látogatóközpont és a Magyar Nemzeti Múzeum szakmai
támogatásával a
2009-2010-es tanévben


Kérjük, figyelmesen olvasd el versenykiírást! Csak egy témát lehet választani!


1. TÉMA: Öltözködés és divat az ókori Pannoniában

…”Hogy nem fagyoskodtak Aquincumban az itt élő rómaiak, ha csak olyan lepedőszerű
ruhákban jártak?”…
Divat, módi, haute couture – modern kifejezések, tartalmukat azonban már az ókorban is
ismerték.
Jó megjelenésűnek lenni, szépen öltözködni minden korban szerettek az emberek. Ahhoz
azonban, hogy megértsük kultúrájukat, képesek legyünk átélni korukat, meg kell
ismerkednünk küllemükkel is.
Persze a tógát mindenki ismeri, mint jellegzetes római ruhadarabot, de mi a tóga és a tunica
közti különbség? Mi volt a diadém, a gomb szerepe? Kinek a fejét díszített itt turbán?Miért
kellett a római katona öltözködéséhez szögellátmány?
Ha érdekel a téma, keresd fel Óbudán az Aquincumi Múzeumot! A látogatással a téli
időszakban az ókori város feltárásakor előkerült tárgyakon keresztül ismerkedhetsz meg az
antik Róma öltözködésével.
A tavaszi időszakban, amikor már nyitva lesz a múzeum romkertje, felkeresheted az ehhez a
témához kapcsolódó épületmaradványokat.
Az Aquincumi Múzeum kiállítási épületének (Budapest, III. Szentendrei út 135.) bejáratánál
elhelyezett tájékoztató és feladatlap segítségével 2010 novemberétől bekapcsolódhatsz a
Horváth Mihály történelemversenybe.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az Aquincumi Múzeum!


A felkészüléshez az alábbi könyvek nyújtanak segítséget:
Az antik Róma napjai. Bp., Tankönyvkiadó, 1978
Aquincum polgárvárosa. Szerk Zsidi Paula. Bp., Archeolingua, 2006
Kybalova, Ludmilla:Képes divattörténet az ókortól napjainkig. Bp., Corvina, 1974
Wisniewski, Claudia: Divatlexikon. Bp., Athenaeum 2000, 2001


2. TÉMA: „Fegyvert, s vitézt éneklek...” Végvári katona voltam a 16-17. századi Magyarországon (Magyar Nemzeti Múzeum)

Még alig hajnalodik. A derengő félhomályban szablyák csörrennek, zablák zörrennek,
lovak horkannak. A kapitány portyára készül vitézeivel...
Vajon hogy folytatódhat a történet?
Elfogott már néha téged is a vágy, hogy tágas mezőkön vágtass jó lovadon a szélben,
hogy próbára tedd bátorságodat egy veszélyes lesvetésen, megküzdj a magyar becsületért
párbajban, vagy éppen élére állj egy maroknyi várvédőnek, s megpróbáld visszaverni a török
sereg ostromát? Most itt az alkalom, hogy szabadjára engedd a fantáziádat, és visszarepülj
gondolatban a török-kori Magyarországra! Egy olyan korba, amelyben „két pogány közt egy
hazáért” küzdött minden felnőtt férfi, amelyben éppoly könnyen lehetett egy bátor tett által
hőssé, mint a török kínzókamra ajtajában árulóvá válni. Egy olyan korba, amikor sokszor a
„végek” mögött maradt asszonyokra hárult az udvarház, a birtokok igazgatása. Az ő férfias
helytállásuk nélkül bizony nehéz lett volna hadakoznia vitézeinknek...
Mielőtt papírra vetnéd gondolataidat, látogass el a Magyar Nemzeti Múzeum állandó
történeti kiállításába! Itt a II. emeleten a 6-7-8. teremben korabeli fegyverek, ruhák, ékszerek,
mindennapi használati tárgyak, főúri portrék kalauzolnak el téged a 16-17. század életébe. A
kiállítás alapos megismerését segítő felfedezőlapot 2009. november 24-től a múzeum
előcsarnokában az információnál kérheted el, vagy letöltheted a
http://www.kolyokmuzeum.hu oldalról. Tárlatvezető kollégáinktól segítséget is kapsz, ha
valamivel nem boldogulnál.


Jó munkát, sikeres felkészülést, izgalmas időutazást kívánunk!
A Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai


A felkészülésben segítenek az alábbi könyvek:

· TAKÁTS Sándor, Bajvívó magyarok. Képek a török világból. Budapest, 2000.
(Régebbi kiadásai is vannak!)
· B. SZABÓ János – SOMOGYI Győző, Az Erdélyi Fejedelemség hadserege.
Budapest, 1996. (A hadsereg felszereléséről szóló rész nem csak a Fejedelemség
végvári katonáira érvényes!)
· A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője 2. kötet (XI-XVII.
század). Budapest, 2005.
· R. VÁRKONYI Ágnes, Megújulások kora. Magyarország története 1526-1711. (Új
képes történelem). Budapest, 2007.
· LENGYEL Balázs, A török Magyarországon. Budapest, 1983.
· NAGY László, Az erős fekete bég. Budapest, 1987.
· Magyarország hadtörténete, Főszerk.: LIPTAI Ervin, Budapest, 1984-1985. (A török
korra vonatkozó rész.)
· Magyar Kódex 3. Szultán és császár birodalmában. STEMLER Gyula (Szerk.) –
SZENTPÉTERY József (Szerk.), Budapest, 2000. (A mindennapi életre vonatkozó
fejezet.)
· HEGYI Klára – ZIMÁNYI Vera, Az oszmán birodalom Európában. Budapest, 1986.


+ Érdemes egy kis szépirodalomba is beleolvasnod:
· Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
· Balassi Bálint: Egy katonaének
· Gárdonyi Géza: Egri csillagok


Még néhány mű, ha a témában szívesen tovább búvárkodnál:
· HEGYI Klára, Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, 1976.
· HEGYI Klára, Török berendezkedés Magyarországon. Budapest, 1995.
· J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Nagy két császár birodalmi közt. Budapest, 1984.


3. TÉMA: Mi van a bukszában? (Az 1929-33-as nagy gazdasági válság hatása az
emberek pénztárcájára)


Mi történik olyankor, amikor a mezőgazdasági és az ipari termelés hanyatlik, egyre több
ember veszíti el az állását, és amikor egyre kevesebb a befektetői bizalom - mindeközben az
országnak külföldi adósságai vannak és jóvátételt kell fizetnie?
Megtudhatod a válaszokat, ha utánanézel, hogy az 1929-ben kirobbant nagy gazdasági
világválságot mi váltotta ki, és milyen következményei lettek.
Képzeld magad akár egy bankár, akár egy földműves vagy akár egy textilgyáros helyébe!
Vajon mi lett volna a bukszádban az 1930-as években?
Látogass el az MNB Látogatóközpontba, ahol a gazdasági összefüggések feltárása mellett,
mindenképp érdemes egy pillantást vetned a kor fizetőeszközeire, a pengő érmékre és
bankjegyekre is! Emellett javasoljuk, hogy látogass el az MNB Látogatóközpontban található
könyvtárba is, ahol hasznos információkat találhatsz a témában.
Természetesen a gazdaság irányítói sem ültek tétlen a válság idején, így minden, válság
sújtotta országban született megoldási terv. Talán nem ismeretlen számotokra Roosevelt és
Keynes neve, akik az amerikai illetve az angol gazdaság fellendülésére dolgoztak ki új
programokat. Járj utána, hogy akkoriban milyen eszközöket vetettek be hazánkban, hogy újra
helyreálljon a gazdaság!

 

Ajánlott irodalom:
Bármelyik 8. évfolyamos tankönyv vonatkozó része
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig, Szerk.: Honvári
János. Aula Kiadó Kft., 1997. (366-417. oldal)
Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Dialóg Campus Kiadó,
Budapest-Pécs, 2002. (295-315. oldal)
Magyarország története 1918-1945. Szerk.: Pach Zsigmond Pál, Akadémiai Kiadó, 597-611.
oldal
Nikolaus Piper: A pénz nyomában : Gazdaságtörténet diákoknak
Jaksity György: A pénz természete. Alinea Kiadó, 2004 (Pénztörténet fejezet)
Franziska Jungmann-Stadler: A pénz : A kauri csigától a hitelkártyáig. Mi Micsoda Sorozat,
2002.
Michel Le Duc – Nathalie Tordjman: A pénz és az euró lépésről lépésre. Beszélő Szem, 2004.
Angelotti Zsuzsanna – Fux Kornél: Magyar pénzérmék és papírpénzek. Grafon Kiadó, 1999.

http://www.penziranytu.mnb.hu/engine.aspx?page=mennyit-er-a-penzunk (Árstabilitás,
Infláció)
http://www.origo.hu/uzletinegyed/szotar/index.html?.actionId=action.MenuAction&termId
=251&menuItem=viewTerm&method=select


Mindhárom témához használhatod a Képes Történelem sorozat megfelelő kötetét, de bizonyára találsz egyéb olvasnivalót is könyvtári búvárkodásod során vagy az Internet segítségével.


A három múzeum 2009. november 30-tól várja szeretettel, tájékoztatással,
feladatlappal a téma iránt érdeklődőket!


A versenyre egyéni pályázattal lehet benevezni. A pályamunka (rajzzal, képpel, térképpel
együtt) maximum 20 oldal lehet. Kézzel, géppel írt dolgozatokat egyaránt elfogadunk. A
pályamunkán fel kell tüntetni a felhasznált irodalmat, a pályamunkát készítő tanuló nevét,
osztályát, iskolája nevét, címét, s a felkészítő tanár nevét.


Az első fordulóra beadott írásbeli pályamunkák értékelési szempontjai:
A pályázat kiírásának való megfelelés (0-2) pont
A múzeumban szerzett ismeretek felhasználása, beillesztése a pályázatba (0-10 pont)
A felhasznált irodalom szelektív alkalmazása, a téma arányos szerkezetű összeállítása, a
tények, adatok korrekt beépítése a pályamunkába (0-5 pont)
A források szerves beépítése, pontos alkalmazása (0-3 pont)
Kreatív, ötletes megoldás (rajz, ábra, kerettörténet, egyéb irodalmi megoldás stb.) (0-5 pont)

Az írásbeli pályázat beadási határideje: 2010. február 1. hétfő
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Bp., Horváth
Mihály tér 8.

A pályázat az iskola portáján adható le Vancsisin Gáborné vezetőtanár részére

Az első forduló eredményei, a döntőbe jutottak neve megtekinthető a Fazekas
honlapján (www. fazekas.hu) 2010. március 12-től.


A második, döntő fordulóra a Magyar Nemzeti Múzeumban kerül sor, ahova
a versenyzők tanárát, családtagjait is szeretettel várjuk.


A döntő: 2010. április 26. 9 órakor lesz.(1088 Bp. Múzeum krt. 14-16.)

Jó versenyzést kívánunk!